Designed for the Graduate Mechanical & Electrical Engineer

085 – 004 54 59

info@ge-n.nl

Privacyverklaring

Dit is de privacy en cookie policy van Graduate Engineer Network, de uitgever van GE-N.nl. Graduate Engineer Network is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

Verwerkte gegevens

Graduate Engineer Network maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u bijvoorbeeld deze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u hebt bezocht. Graduate Engineer Network verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt zoals bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens en profielfoto, uw opleidingsniveau, de naam van uw werkgever, uw functie en de bedrijfstak waarin u werkzaam bent. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een account of een profiel aanmaakt, een abonnement of nieuwsbrief aanvraagt of content op deze website plaatst.

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan ons verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Graduate Engineer Network gebruikt. We doen dit om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. De persoonsgegevens die u actief aan Graduate Engineer Network verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden:

  1. Om gebruik te maken van ons platform en om je de overeengekomen diensten te leveren.
  2. Om informatie en notificaties zo relevant mogelijk te maken (hiervoor analyseren we ook je historische gebruiksdata).
  3. Om je per e-mail of telefonisch (whatsapp) te informeren over opdrachten die matchen op jouw voorkeuren en expertises. Notificatie instellingen kun je te allen tijde wijzigen.
  4. Om -als je solliciteert op een vacature, stage- of afstudeeropdracht- te tonen aan de opdrachtgever als sollicitatie op die vacature.
  5. Om - als jouw profiel matcht op een vacature , stage- of afstudeeropdracht- opdrachtgevers over jou als evt. kandidaat te informeren.
  6. Om je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van Graduate Engineer Network BV of derden en om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties.
  7. Om te delen met aan Graduate Engineer Network BV gelieerde bedrijven.
  8. Om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Ontvangers

Graduate Engineer Network publiceert bepaalde gegevens die u in uw account of profiel hebt opgenomen op de website. Deze gegevens zijn toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Indien u niet wilt dat deze gegevens openbaar zijn, dan kunt u de invulvelden in uw account of profiel leeg laten. Ook de content die u zelf op de website plaatst is toegankelijk voor alle bezoekers van de website. Graduate Engineer Network zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan Graduate Engineer Network of indien Graduate Engineer Network daartoe wettelijk verplicht is. In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. Graduate Engineer Network is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Graduate Engineer Network niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internet browser op uw computer worden geplaatst. Via deze website kunnen de volgende soorten cookies geplaatst worden.

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat u ingelogd bent, bepaalde pagina's reeds bekeken hebt, meegedaan hebt aan een poll of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden.

Cookies voor het tonen van gerichte advertenties

Deze site maakt gebruik van advertentienetwerken om advertenties te tonen op bepaalde plekken in de website. Daarnaast kunnen bepaalde specifieke technieken als retargeting en real-time bidding ingezet worden om bezoekers die bepaalde pagina’s van deze website hebben bezocht opnieuw te bereiken via gerichte advertenties op websites van derden. Om deze advertenties zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw interesses worden cookies gebruikt. De gegevens die in deze cookies worden opgeslagen zijn volledig anoniem.

Cookies voor website analyse

Graduate Engineer Network maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Graduate Engineer Network te helpen analyseren hoe gebruikers de Website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Graduate Engineer Network en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Overige cookies

Deze website kan mediabestanden van websites van derden bevatten. Bij het afspelen van deze mediabestanden kunnen door deze derden cookies geplaatst worden. Verder biedt deze website de optie om bepaalde informatie te delen via sociale netwerken als Facebook.com, LinkedIn.com of Twitter.com. Bij gebruik van deze functionaliteit kunnen door deze sociale netwerken cookies op uw computer plaatsen om bij te houden welke informatie gedeeld is.

Blokkeren van cookies

U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Indexering door zoekmachines

De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn passend beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Graduate Engineer Network bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of tot maximaal 10 jaar na uw laatste gebruik van de website. Uitzondering hierop zijn alleen mogelijk als de wet dat voorschrijft. Graduate Engineer Network mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt uw gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Indien u een account of een profiel heeft, kunt u dit voor het grootste deel zelf doen, bijvoorbeeld via de profielpagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, stuurt u een bericht met uw naam en contactgegevens aan info@ge-n.nl.
Bij een verzoek tot de-activering van een account zal Graduate Engineer Network in de regel binnen 2 werkdagen reageren. Op andere meer ingrijpende verzoeken zal Graduate Engineer Network in beginsel binnen vier weken reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Graduate Engineer Network de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Graduate Engineer Network stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Graduate Engineer Network de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Graduate Engineer Network de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.
Indien Graduate Engineer Network niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Graduate Engineer Network de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Graduate Engineer Network schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Graduate Engineer Network de (nadere) specificatie heeft verstrekt.
Graduate Engineer Network kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.
Vragen over de privacy policy? Stel ze via info@ge-n.nl.